Avada Car Dealer News

Kuidas printerit efektiivsemalt kasutada ja oma tooneritest maksimaalselt palju kätte saada? Vaatame üle mõned printimisega seotud tõekspidamised ja ka selle, kas tegemist on päriselt kasuliku nõuandega või müüdiga, mille järgimine võib halvemal juhul lõppeda printeri remondiga?

Paberi kokkuhoidmiseks saab lehekülje teisele poolele uuesti printida

Paberi kokku hoidmiseks kasutatakse tihti nippi, et paberid võetakse taaskasutusse ja prinditakse lehekülje teisele küljele uuesti. Meie omalt poolt seda ei soovita, kuna juba printerist läbi käinud paberi puhul on suurem tõenäosus, et see jääb printerisse kinni ning mõnel sellisel juhul on remont osutunud kallimaks kui uue printeri soetamine.

Prinditud paberid võib kasutusse võtta näiteks märkmepaberitena. Samuti tasub kokkuhoiu mõttes üle vaadata, mida välja prinditakse – iga e-kirja või memo välja printida ei ole mõtet.

Printer ei prindi enam, kui kuvatakse tooneri tühjenemise teadet

Tegelikult on tooneris veel tahma alles ka siis, kui kuvatakse tühjenemise teade. Küll aga pole seda lõputult. Seega veateate kuvamisel tasub planeerida esimesel võimalusel tahmakasseti täitmine või selle võimaluse puudumisel tellida printerile sobiv uus tooner – kas originaaltooner või analoog tooner.

Printer prindib nii palju lehekülgi kui tahmakasseti ennustatud maht

Tahmakassettide maht on määratud standardiseeritud testi järgi, kus printer pannakse tahmakassetiga printima kuniks trükk hakkab tuhmuma või arvuti kuvab tooneri tühjenemise veateadet. 

Tegelikkuses on sellises testis prinditud paberileht kaetud vaid ca ⅓ ulatuses – igale paberile trükitakse 2-3 lõiku fondi suurusega 12 ning kahekordse reavahega. 

Seega kui prindid rohkem täislehekülgi, pilte ja graafikat, siis oluliselt realistlikuma prinditavate lehekülje arvu saab, kui jagada tootjapoole ennustus 3-ga (3 000 lk puhul on realistlikult ootuspärane lehekülgede arv 1 000 jne).

Alati peab kasutama originaaltoonereid

Printerite tootjad hoiatavad oma toodangu kasutajaid, et kõik toonerid peale nende originaaltoonerite on kehvema prindikvaliteediga ja võivad printerit isegi jäädavalt kahjustada. Kuigi tõesti turul on kehva kvaliteediga koopiaid, on olemas ka väga kvaliteetsete analoogtoonerite tootjad, mille trükikvaliteet on täiesti võrreldav originaaliga.  

Originaaltoonerid prindivad rohkem lehekülgi kui analoog toonerid

Kvaliteetne analoog tooner on igati võrreldav tootja originaaliga – nii trükikvaliteedi kui ka trükitavate lehekülgede arvu poolest. Seega ei – originaaltooner ei trüki rohkem lehekülgi kui analoogtooner. Analoogide tootjad järgivad samamoodi ISO tootmistandardeid ja mitmed sõltumatud testid on näidanud, et analoogtoonerid trükivad isegi rohkem lehekülgi, kuna need täidetakse rohkema tahmaga.

Kehv trükikvaliteet on alati seotud tooneri kvaliteediga

Tihti arvatakse, et kehv trükikvaliteet on seotud just tooneriga. Hoopis enam avastame aga, et põhjus peitud näiteks hooldamata printeris – printeri sisemus on määrdunud või trükipea vajab puhastust. Seega tasub printerit korrapäraselt hooldada.

Muidugi võib põhjuseks olla ka tooner – näiteks asjatundmatult täidetud tooner võib hakata tekitama paberile täppe ja triipe. Samuti võib tahmakasseti täide olla ebaühtlaselt jaotunud ja prindikvaliteeti mõjutada. Seega tuleks trükikvaliteedi halvenemisel kaaluda erinevaid variante ning julgelt pöörduda professionaalide poole, kui viga ise ei leia.